maandag 17 december 2012

kerstlichtjes week 2

17 tot 21 december 2012

Tijdens de godsdienstmomenten staan we deze week stil bij het kerstverhaal. Ik vertel elke dag een stukje.
We werken deze week verder aan onze nieuwjaarsbrief en knutselen ook een kerstboom.
Daarnaast werken we ook verder in onze dodadi: een associatieoefening: hoe doen we de lichten brangen? en versieren een kerstboom met ponsfiguurtjes.
We herhalen ons liedje van vorige week en oefenen verder aan ons nieuwjaarsversje. Ik zal dit niet in de bijlage stoppen, het blijft een verrassing tot 01 januari :-)
Ik speel deze week ook een poppenspel met de figuren uit onze kerststal.
We tellen ook de lichtjes uit de kerstboom (teloefening dokadi) en we oefenen de begrippen: eerste, tweede en laatste.
Woensdag is het feest: hiep hiep hoera voor Josie!
We versieren ook een kerstboom in verschillende kleuren en we oefenen ondertussen de schrijfmotoriek.
Donderdagmorgen stappen we naar de kerk. We mogen de kerststal van dichtbij bekijken onder begeleiding van pastoor Mathieu. GRAAG DE FLUOHESJES MEEBRENGEN!
We maken ook een slinger voor in de kerstboom, we moeten daarbij een patroon volgen. We kleuren ook een kersttekening aan de hand van een kleurencode.
Op vrijdag is het opnieuw feest: Franne viert haar verjaardag BRAVO!
We sorteren ook kerstballen van klein naar groot en omgekeerd. 
In de namiddag is er het kiemmoment!
groetjes!