maandag 22 april 2013

Lente, week 2

22 april tot 26 april 2013

Onze klas zit echt in een lentekleedje. Je kan niet  rond alle lentebloemen kijken. We hebben ook een experiment gedaan met tuinbonen. We bekijken de groei van een zaadje van heel dichtbij ...
Tijdens de godsdienstmomenten werken we verder rond het thema "graan, zaad in goede aarde"
We werken ook nog wat verder in onze dokadi.
- kwaak: 5 verschillen zoeken
- smal en breed met Nellie en Cezar
- planten maar: het juiste tuingereedschap zoeken
- in de moestuin: schrijfmotoriek

We gaan deze week ook een tasje schilderen en er een gezichtje op tekenen met verf (wat we er nog verder mee gaan doen blijft nog even geheim)
We leren ook een nieuw versje: 'de lente komt er aan'
We zaaien ook tuinkers deze week.
We spelen een kringspel: wie zit er onder het deken?
We nemen ook elke dag de groei van de tuinkers waar en van onze tuinbonen.

vers: de lente komt er aan