zondag 22 mei 2016

de laatste rechte lijn naar het schoolfeest !

Deze week staat alles nog in het teken van het schoolfeest en circus natuurlijk ;-)

We werken deze week onze circustent af. We schilderen de laatste dingen, gaan publiek toevoegen aan onze tent, zorgen voor gordijntjes ....
Onder leiding van juf Elie gaan de kls ook hun figuurtje uit het circus tekenen.

Er volgen deze week ook nog enkele werkblaadjes:
- ovalen tekenen met de clown
- plaatsbepaling met de dierenpiramide, verticale lijn
- groot en klein oefenen met de clown
- dierenstoet: plaatsbepaling in de  horizontale lijn

In de kring volgen er ook nog een aantal leuke spelletjes: spelen de muziekinstrumenten, raadsels rond circusfiguren, uitbeelden van figuren uit het circus ...

In de namiddag gaan we telkens oefenen voor het schoolfeest en vrijdag staat helemaal in het teken van de generale repetitie.

Het zal een spannende week worden die we zullen afsluiten met een spetterende voorstelling in Ridderfort.

Tot volgende week !