zaterdag 5 september 2015

Thema: Joepie, mijn nieuwe klas! Week 2


Maandag:
We starten het eerste lesuur al meteen met een sportles van juf Vivi.
Tijdens het onthaal leren we wat meer vaste gebruiken van het ochtendonthaal zoals: de aanwezigheidskalender en het introduceren van het kindje van de dag. 
Vorig jaar werkten we met ons klastijdschrift ´Dopido´. In de tweede kleuterklas is dit met ´Dokadi´. We introduceren deze klassikaal en beginnen al aan activiteit die we met materialen in de kring doen en vervolgens de taak maken aan de tafeltjes.
We schilderen onszelf op onze heen –en weer zak. Deze zak gebruiken we om onze werkjes in de vervoeren naar huis. 
We herhalen ons liedje en we doen verder met ons godsdienstthema over stenen.
In de middag geeft juf Elie schrijfdans aan zowel de tweede als de derde kleuterklas.
We starten het schooljaar met schrijfdans: ´De vulkaan`.

Dinsdag:
We bespreken de hoeken in de klas met de bijhorende symbolen die bij iedere hoek hangen.
We experimenteren met de hoeveelheden. Hoeveel kindjes mogen er in iedere hoek?
Tellen, vergelijken (meer en minder).
Ook aan de werktafels doen we een deelgroep cijferherkenning.
We schilderen verder op onze heen –en weer zak.
We spelen onze foto memory van de kindjes van de klas.
De helft van de klas heeft sporten bij juf Vivi in de voormiddag en de andere helft in de namiddag.
We herhalen ons liedje en we doen verder met ons godsdienstthema over stenen.

Woensdag:
We sorteren soort  bij soort eerst klassikaal en daarna aan de tafels.
We doen enkele spelletjes zoals naamrolbal en scenario spelen (spelend uitbeelden van situaties en de gevoelens daarbij uitbeelden en bespreken).
Het kriebelteam komt ons allemaal controleren of we geen luizen hebben.
Nemen jullie een handdoek en een kam mee a.u.b.?

Donderdag:
Op een zoekplaat zoeken we bepaalde aangegeven details.
We bespreken de prent:  Bekijken de situaties en verrijken onze woordenschat.
We introduceren onze trotskoffer. Dit is een koffertje met materialen of foto´s van kinderen die ergens trots op zijn. We zetten aan de hand van ons klaspopje Bastiaan onze vriendjes is in de kijker. Neem gerust is een foto of een voorwerp mee die we dan is bespreken. Alvast bedankt!
In de namiddag spelen de 2de en de 3de kleuterklas samen. We werken iedere donderdag klas overschrijdend. De kleuters krijgen de kans om hun leukste hoekje in de klas te tekenen en hier over te praten.

Vrijdag:
Op vrijdag gaat de helft van de klas naar de computerklas met juf Katrien. De andere helft blijft bij juf Elie in de klas om te puzzelen. We introduceren onze puzzelkaart. We spelen memory, herhalen ons dansje en liedje en er is ook weer tijd voor ons levensbeschouwelijk momentje. We reflecteren over de week. Wat hebben we allemaal gedaan? Wat was er leuk, wat was er minder leuk?

We sluiten ons thema af. Volgende week beginnen we met een nieuw thema nl: `Poppen´

Veel liefs, 
Juf Elie en Juf Katrien